PRESSMEDDELANDE

Värmländska FörfattarSällskapet (VFS) växer och välkomnar!

Styrelsen i Värmländska FörfattarSällskapet (VFS) har glädjande nog mottagit önskemål från medlemmar i Dalarnas FörfattarFörbund (DFF) om en ny hemvist och skrivargemenskap. VFS har utvalts framför andra skrivarrföreningar.
Förfrågan uppkom vid nedläggningen av den anrika dalaföreningen, som nyligen skett. Den har funnits i 59 år och bildades av ett antal namnkunniga författare, en av dem var Verner Aspenström. Dalaföreningen har varit öppen för både etablerade författare och andra som skriver, precis som vår värmländska förening.
Det är med stor glädje VFS välkomnar även tidigare medlemmar i DFF, liksom andra som tycker om att skriva, att söka sig till vår förening och verksamhet.
Och ni som vill veta mer om Värmländska FörfattarSällskapet, söka medlemskap, få info om arrangemang och saker som är på gång - mycket händer i vår regi, även under tiden med pandemin!
Gå gärna in på vår hemsida: http://varmlandskaforfattarsallskapet.se  eller på Facebook: Värmländska Författarsällskapet.
 Robert Halvarsson, ordförande i Värmländska FörFattarSällskapet
Eva Lundqvist, vice ordförande i Värmländska FörFattarSällskapet
Presskontakt:
Vice ordförande Eva Lundqvist – 070 608 55 72

  • Träffar: 1026

Värmländska FörfattarSällskapet (VFS), c/o Robert Halvarsson, Bergkantsgatan 10C, 653 42 Karlstad, 0735-431768 Orgnr. 872400-4299, PlusGiro 430037-2, Bankgiro 419-0112.  Avgift 150 kronor.  Epostadress: medlem@varmlandskaforfattarsallskapet.se