Våra antologier genom åren

På gång Värmländska Författarsällskapets nionde Antologi.

Värmlandsvägar

Värmlandsvägar ... är namnet på Värmländska FörfattarSällskapets 8:e antologi. Trettiofyra författare och medlemmar i VFS medverkar.

Myrull 1999

Värmländska FörfattarSällskapets 25-årsantologi

Nya sagor och sägner i Värmland

Nya sagor och sägner i Värmland är den 7:e antologin

JubileumSantologi 1994

JubileumSantoloin 1994 är Värmländska Författarsällskapets 4:e antologin

Jubileumsantologi 2004

I Jubileumsantologin 2004 medverkar fyrtiotre författare. Blandat lyrik och prosa.
Det är den 6:e antologin.

Ljusningar 1986

Ljusningar är den 3:e antologin

På diktens träd 1981

På diktens träd är den 2:a antologin

Antologi 1978

Antologi 1978 är den första antologin

Värmländska FörfattarSällskapet (VFS), c/o Robert Halvarsson, Bergkantsgatan 10C, 653 42 Karlstad, 0735-431768 Orgnr. 872400-4299, PlusGiro 430037-2, Bankgiro 419-0112.  Avgift 150 kronor.  Epostadress: medlem@varmlandskaforfattarsallskapet.se