Våra antologier genom åren

På gång Värmländska Författarsällskapets nionde Antologi.

RÖSTER

RÖSTER
Ur minnenas och det trolskas djup
I 2021 års Antologi från Värmlands FörfattarSällskap finns fyrtio författare representerade som har tolkat antologins tema,
röster, på fyrtio olika sätt genom poesi, noveller, dialoger, musiktexter, debattinlägg, historia, sagor och kåserier.
Antologin är som ett kaleidoskop av röster från livet idag, det förgångna, och med en blick mot framtiden. Det handlar om
aktuella samhällsfrågor och egna upplevelser blandat med texter om människor som gått ur tiden, vildmark, finnskog, flottning,
forsar, djur och andliga väsen.

Vi läser och tycker oss höra vikingar, kor på väg till mjölkning,
surrande bin, musik i folkparken, väckelsepredikanter, skogsrår
och framtidens barnaröster. Och mycket annat!
Omslag: Margaretha Jansson

Värmlandsvägar

Värmlandsvägar

Den åttonde antologin

Nya sagor och sägner i Värmland

Nya sagor och sägner i Värmland. 
Den sjunde Antologin

Myrull 1999

Värmländska FörfattarSällskapets 25-årsantologi

Jubileumsantologi 1994

JubileumSantoloin 1994 är Värmländska Författarsällskapets 4:e antologin

Jubileumsantologi 2004

I Jubileumsantologin 2004 medverkar fyrtiotre författare. Blandat lyrik och prosa.
Det är den 6:e antologin.

Ljusningar 1986

Ljusningar är den 3:e antologin

På diktens träd 1981

På diktens träd är den 2:a antologin

Antologi 1978

Antologi 1978 är den första antologin

Värmländska FörfattarSällskapet (VFS), c/o Robert Halvarsson, Bergkantsgatan 10C, 653 42 Karlstad, 0735-431768 Orgnr. 872400-4299, PlusGiro 430037-2, Bankgiro 419-0112.  Avgift 150 kronor.  Epostadress: medlem@varmlandskaforfattarsallskapet.se