bild på bokhylla

Här annonseras kommande aktiviteter och program

Antologin.
Arbetet med Antologin Röster för 2021 är nu inne i slutfasen. 
Boksläpp planeras till hösten.

I 2021 års Antologi från Värmlands FörfattarSällskap finns fyrtio författare representerade som har tolkat antologins tema, röster, på fyrtio olika sätt genom poesi, noveller, dialoger, musiktexter, debattinlägg, historia, sagor och kåserier.

Antologin är som ett kaleidoskop av röster från livet idag, det förgångna, och med en blick mot framtiden. Det handlar om aktuella samhällsfrågor och egna upplevelser blandat med texter om människor som gått ur tiden, vildmark, finnskog, flottning, forsar, djur och andliga väsen. Vi läser och tycker oss höra vikingar, kor på väg till mjölkning, surrande bin, musik i folkparken, väckelsepredikanter, skogsrår och framtidens barnaröster. Och mycket annat

Medlemmar. Detta är ett upprop. Välkomna att  att spela in en sång eller att läsa en text som kommer att läggas ut på facebook och hemsidan 

 

 

 

 


Glädjen att berätta.
Vår VFS-medlem Louise Alvarsson

Värmländska FörfattarSällskapet (VFS), c/o Robert Halvarsson, Bergkantsgatan 10C, 653 42 Karlstad, 0735-431768 Orgnr. 872400-4299, PlusGiro 430037-2, Bankgiro 419-0112.  Avgift 150 kronor.  Epostadress: medlem@varmlandskaforfattarsallskapet.se