bild på bokhylla

Här annonseras kommande aktiviteter och program

Medlemmar. Detta är ett upprop. 
Under våren fram till 15 april efterlyses bidrag från medlemmarna til
föreningens Antologi Röster

Medlemmar. Årsmöte genomförs digitalt den 24 april, kl. 13.00

Medlemmar. Detta är ett upprop. Välkomna att  att spela in en sång eller att läsa en text som kommer att läggas ut på facebook och hemsidan







 

 

 

 

 


Glädjen att berätta.
Vår VFS-medlem Louise Alvarsson

Värmländska FörfattarSällskapet (VFS), c/o Robert Halvarsson, Bergkantsgatan 10C, 653 42 Karlstad, 0735-431768 Orgnr. 872400-4299, PlusGiro 430037-2, Bankgiro 419-0112.  Avgift 150 kronor.  Epostadress: medlem@varmlandskaforfattarsallskapet.se