bild på bokhylla

Här annonseras kommande aktiviteter och program

 Se flera kommande program på denna sida

 Medlemsmöte 29 februari
Årsmöte 28 mars
Medlemsmöte 29 februari 2020, kl. 9.30-16 i
Café T, Tingvallakyrkan, KarlstadVFS kallelse medlemsmöte 29 februari 2020 ny 200211


 

 

 

Årsrsmöte 28 mars 2020, kl. 10-12 på
Lärcenter i Forshaga
...
Kl. 13-16 på Lärcenter i Forshaga
Till 100-årsminnet av Dan Anderssons död
teater och musik av gruppen Pajso,

Plats Lärcenter Forshaga, Malmgatan 2 A

 

 


Glädjen att berätta.
Vår VFS-medlem Louise Alvarsson

Värmländska FörfattarSällskapet (VFS), c/o Robert Halvarsson, Bergkantsgatan 10C, 653 42 Karlstad, 0735-431768 Orgnr. 872400-4299, PlusGiro 430037-2, Bankgiro 419-0112.  Avgift 150 kronor.  Epostadress: medlem@varmlandskaforfattarsallskapet.se