Protokoll och medlemsbrev

Saxat från VFS styrelsemöte 2 maj 2017
Kristina Myrman-Lång och Staffan Jönsson är ansvariga för nästa års Världsboksdag
Elisabeth Björkman och Louise Alvarsson utsågs till redaktionskommité för hemsidan

Värmländska FörfattarSällskapet (VFS), c/o Robert Halvarsson, Bergkantsgatan 10C, 653 42 Karlstad, 0735-431768 Orgnr. 872400-4299, PlusGiro 430037-2, Bankgiro 419-0112.  Avgift 150 kronor.  Epostadress: medlem@varmlandskaforfattarsallskapet.se