Föreningen Värmlandslitteratur, årsmöte

Årsmöte den 21 mars

Lördagen den 21 mars kl 14.00 äger årsmötet rum i Tingvallakyrkan, Karlstad. Efter årsmötesförhandlingar och kaffepaus visar Inger och Per Berggrén bilder och berättar om sin bok Stadsträdgården i Karlstad.

  • Träffar: 2909

Värmländska FörfattarSällskapet (VFS), c/o Robert Halvarsson, Bergkantsgatan 10C, 653 42 Karlstad, 0735-431768 Orgnr. 872400-4299, PlusGiro 430037-2, Bankgiro 419-0112.  Avgift 150 kronor.  Epostadress: medlem@varmlandskaforfattarsallskapet.se