Författarsamtal med Marit Kapla

Författarsamtal med Marit Kapla
Söndagen den 21 juli, kl. 16.30 på Ängebäck Trädgård, Karlstad
Ett samarrangemang mellan Värmländska FörfattarSällskapet och Grava Hembygdsförening
med stöd från Karlstads kommun

  • Träffar: 413

Värmländska FörfattarSällskapet (VFS), c/o Robert Halvarsson, Bergkantsgatan 10C, 653 42 Karlstad, 0735-431768 Orgnr. 872400-4299, PlusGiro 430037-2, Bankgiro 419-0112.  Avgift 150 kronor.  Epostadress: medlem@varmlandskaforfattarsallskapet.se